Ondernemen met respect voor de natuur, de omgeving en de maatschappij. Dát is waar duurzaamheid bij ons om draait. Wij werken volgens de Ethical Trading Initiative (ETI) basiscode en zijn Planetproof gecertificeerd. 

Ons beleid

Wij opereren minimaal binnen de wettelijke regionale en (inter)nationale milieukaders. Daarnaast zoeken wij elke dag nieuwe wegen om de ecologische voetafdruk van ons productieproces tot het minimum te beperken, terwijl we de waarde voor onze partners maximaliseren. 

Toepassingen reststroom tauge

Wij schonen na de oogst de taugé, waarbij zaadhuiden en wortelpunten als reststroom overblijven. Deze reststroom gaat als veevoer naar boeren in de omgeving. Daarnaast gaan we samenwerkingen aan voor nieuwe toepassingen van de reststroom als voeding voor menselijke consumptie.  

Rest- en afvalstromen verzamelen

Wij zamelen onze rest- en afvalstromen gescheiden in, zodat deze gerecycled kunnen worden. Overgebleven taugé wordt voor een groot deel omgezet in biogas. Daarmee voorzien we in de aardgasbehoefte van een tiental huishoudens. Met deze dienst voorkomen we niet alleen voedselverspilling, maar zorgen we er ook voor dat onze klanten altijd een vers product hebben.

Zuinig met water omgaan

Wij gaan zo zuinig mogelijk om met water en energie. Op de koelinstallaties winnen we warmte terug. Die gebruiken we om het gietwater in de kweekcellen op te warmen. 

Beperken geluidsoverlast of geuremissies

Wij streven ernaar geen overlast, zoals geluidshinder of geuremissies, voor onze omgeving te veroorzaken. 

Zuinig zijn

Wij gaan zo zuinig mogelijk om met grond- en hulpstoffen en verpakkingsmaterialen. 

Bodemvervuiling voorkomen

Wij voorkomen bodemvervuiling. Wij zorgen in onze processen dat geen afvalwater of andere vervuilende stoffen in de bodem terecht komen. 

Brandstofverbruik minimaliseren

Wij minimaliseren brandstofverbruik door onze uitgekiende transportroutes en de bundeling van transport. Wij nemen niet alleen onze eigen taugé, maar ook de goederen van andere producenten mee op onze routes. Door deze bundeling van vervoerstromen verduurzamen we onze logistieke keten. 

Herkomst en ketenverantwoordelijkheid

We geloven in de kracht van samenwerken. Daarom kijken we verder dan onze eigen voetafdruk en productielocatie. We onderhouden nauwe banden met de mungbonentelers en zetten ons in voor het welzijn van de boeren.

Innoveren en training

We helpen de boeren innoveren en geven trainingen in:

  • Voedselveiligheid
  • Kweekmethoden
  • Grondstofkeuzes
  • Vertaling van Europese regelgeving naar lokale uitvoering

Evers Specials is daarnaast partner van het ACTIOM project. Een vierjarig project dat is gestart in 2019, gericht op het verbeteren van het welzijn van mungbonenkwekers in Myanmar. 

Welzijn boeren in Myanmar

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor meer uitleg over het gebruik van cookies verwijzen we naar ons privacy beleid.