Op 2 september 2020 namen meer dan 200 essentiële stakeholders voor food crisis management deel aan Freshfel en ESSA’s online Food Crisis Management Event. Evers Specials was sponsor van dit event. In het afgelopen jaar heeft Evers Specials een rebranding gedaan en we wilden dit op een betekenisvolle manier lanceren. Gezien het grote belang van effectief crisismanagement voor de gehele voedselsector wisten we dat we op dit gebied kennisuitwisseling, samenwerking en verbetering wilden faciliteren. Wij zijn blij dat we dit konden doen door Freshfel en ESSA’s event te sponsoren.

De paneldiscussies tijdens het event lieten zien dat effectieve samenwerking tussen voedingsindustrie professionals, nationale en Europese autoriteiten essentieel is voor crisismanagement. We hopen dat dit event de samenwerking tussen deze essentiële actoren van een crisis bevordert. We nodigen zowel de private als ook de publieke sector uit hun input te delen om nieuwe manieren van samenwerking te vinden. Als u suggesties heeft of u hieraan wilt bijdragen, dan horen we graag van u.

Lees hieronder over de inzichten die we tijdens het event hebben opgedaan in het persbericht van Freshfel Europe en ESSA.

ESSA, Freshfel en Evers


3 September 2020
 

ESSA & Freshfel Europe bundelen hun krachten om een multi-level voedselcrisismanagement samenwerking & dialoog op gang te brengen, om te leren van ervaringen uit het verleden en voor te bereiden op toekomstige scenario's

Op 2 september 2020 kwamen meer dan 200 industrie en publieke sector stakeholders uit Europa en daarbuiten bijeen op ESSA en Freshfel Europe's Food Crisis Management Event, om voorgaande en hypothetische voedselcrisissituaties, geleerde lessen en beste crisisbenaderingen te analyseren. Ondernemers, crisismanagement experts, nationale autoriteiten en Europese Commissie leden bespraken de reputatieschade en het gezondheidsrisico dat voedselcrises gevormd hebben. De deelnemers werden vervolgens uitgedaagd om op twee toekomstige crisisscenario’s te reageren, waarvan één scenario geïnspireerd was door de huidige COVID-19 pandemie.

Als multi-level en multi-sectoraal event toonde het Food Crisis Management Event ESSA en Freshfel Europe’s toewijding om structuren en coördinatie binnen en tussen bedrijven, sectorassociaties en instituties voor food crisismanagement te faciliteren. De lange termijn visie van de twee organisatoren is de coöperatie tussen stakeholders te bevorderen, zodat potentiële toekomstige crises in de AGF-sector beter gemanaged kunnen worden, met de bedoeling effectieve crisisstrategieën verder te ontwikkelen en het bewustzijn voor goede crisismanagementbenaderingen te verhogen. Tijdens het event werd met de ondersteunende experts de aanpak van voorgaande voedselcrisissituaties, namelijk hygiëne en fraude crises, geanalyseerd. Het event wijdde ook discussies aan potentiële, hypothetische toekomstige crisisscenario’s en hoe deze in de praktijk gemanaged moeten worden door actoren binnen de supply chain, in samenhang met nationale autoriteiten en de Europese Commissie. Geïnspireerd door de huidige COVID-19 pandemie, focuste de laatste paneldiscussie op de rol van misinformatie in het managen van voedselcrises.

Europese Commissie DG Santé Deputy Director-General Claire Bury opende het event en gaf haar gelukwensen aan het initiatief door te benadrukken: “Voedselcrises managen is onoverkomelijk bij de behandeling van voedselveiligheid. De Commissie is toegewijd aan het werken met stakeholders voor een betere voorbereiding van alle actoren voor de juiste aanpak van voedselcrisis”.

Eglè Baecke, ESSA Secretary General, bevestigde: “we hopen dat dit event de private en publieke sector zal aanmoedigen een samenwerkingsmechanisme in te stellen op nationaal en Europees niveau. Daarom nodigen wij de private en publieke sector uit om manieren van samenwerking te vinden. Het belang hiervan blijkt uit de uitkomsten van de discussies tijdens dit event. Het grote aantal deelnemers vanuit zowel de industrie als ook nationale en Europese autoriteiten uit heel Europa toont de hoge mate van interesse in en het belang van leren hoe we crises kunnen vooromen en crisismanagement kunnen verbeteren. De AGF-industrie hoopt dat dit event dient ter versterking van een goede crisismanagement samenwerking tussen ondernemers en autoriteiten. Samenwerking moet een continu proces zijn dat wordt toegepast in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van crisissimulatie oefeningen.”

Naar aanleiding van het event merkte Freshfel Europe General Delegate Philippe Binard op dat: “de AGF-sector streeft naar goede praktijken in productie en handel. Dit is echter afhankelijk van een hoog niveau van samenwerking met autoriteiten en andere actoren. Samen moeten we effectieve manieren van samenwerking bevorderen om potentiële toekomstige voedselcrises beter te managen.”

Het debat samenvattend, concludeerde Philippe Binard: “Er is niet zoiets als nul risico. Samen werken aan de preventie van crises en voorbereid zijn om te reageren wanneer een crisis optreed moet daarom prioriteit zijn. Transparantie speelt een grote rol in crisismanagement. Dit is gebaseerd op het lange termijn vertrouwen tussen publieke en private stakeholders. Tijdens de crisis en herstelperiode is goede en consistente communicatie essentieel. Alle stakeholders die betrokken zijn bij een crisis moeten communicatietools ontwikkelen tussen zowel elkaar als het publiek. Europese en nationale autoriteiten spelen een grote rol in het informeren van het publiek, als ook in het herstellen van consumentenvertrouwen. Open samenwerking is daarom een key-element van succesvol crisismanagement en preventie.”

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor meer uitleg over het gebruik van cookies verwijzen we naar ons privacy beleid.